21. sz. gr. Petki Dαvid cs.cs. - Marosszentgyφrgy
Feb
08

Nιpdalok

 

A csitári hegyek alatt

 • A csitári hegyek alatt régen leesett a hó
  Azt hallottam kisangyalom véled esett el a ló
  Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
  Így hát csárdás kisangyalom nem lehetek a tied.
 • Amott látok az ég alatt egy madarat repülni .
  De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni.
  Repülj madár ha lehet, vidd el ezt a levelet,
  Mondd meg az én galambomnak ne sírasson engemet.
 • Amoda lent van egy erdő, jaj de nagyon messze van,
  Közepében, közepében két rozmaring bokor van.
  Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra.
  Így hát kedves kisangyalom tiéd leszek valaha.
 

A malomnak nincsen köve

 

 • A malomnak nincsen köve
  Mégis lisztet jár, mégis lisztet jár,
  Tiltják tőlem a rózsámat
  Mégis hozzám jár.
 • Volt nekem egy szép szeretőm
  De az olyan volt.
  Ha egy nap nem láttuk egymást
  Két nap beteg volt.
 

Ablakomba besütött a holdvilág

 • Ablakomba besütött a holdvilág,
  Az én babám abban fésüli magát,
  Göndör haját százfelé fújja a szél,
  Köszönöm babám hogy eddig szerettél.
 • El van az én boldogságom temetve,
  Amióta nem nézek a szemedbe,
  Csak te voltál boldogságom csillaga
  Csillag nélkül de sötét az éjszaka.
 

Ablakomba, ablakomba

 

 • Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág.
  Aki kettőt – hármat szeret,
  Sosincs arra jó világ.
  Lám én csak egyet szeretek,
  Mégis de sokat szenvedek.
  Ez az álnok béres legény,
  Csalta meg a szívemet,
 • Onnan alól, onnan alól,
  Jön egy fekete felhő.
  Szaladj kislány, szaladj kislány
  Mert elér a nagy eső.
  Nem szaladok olyan nagyon,
  Fáj a szívem sajog nagyon.
  Most tudom hát miért sajog,
  Elhagyott a galambom.
 

Akaródi falu végén

 • Akaródi falu végén , sej – haj lulululárom
  Legény vásár lesz a héten, sej – haj lulululárom
  Sült krumpliért adnak egyet, sej – haj lulululárom
  Milyen olcsó mégsem vesznek, sej – haj lulululárom
 • Akaródi falu végén, sej – haj lulululárom
  Leány vásár lesz a héten, sej – haj lulululárom
  Száz forintért adnak egyet, sej – haj lulululárom
  Milyen drága mégis vesznek, sej – haj lulululárom.
 

Aki szép lányt akar venni

Aki szép lányt akar venni,
Harmaton kell azt keresni.
Harmaton jár, el is veszi a legszebb lányt.

 

Alma a fa alatt

 • Alma a fa alatt, nyári piros alma
  Engem gyaláz a szeretőm édesanyja
  Engem gyaláz engem tesz a vesz a szóra
  Szeretem a lányát nem tehetek róla.
 • Ez a kis barna lány ha bemegy a boltba
  Megkérdezi van – e vőlegény bokréta
  De a boltos sej, haj azt feleli néki
  Tán a szertője el akarja venni.
 • Aranyos Bözsikém akkor fogsz majd sírni
  Mikor engem katonának fognak vinni
  Elbúcsúzom tőled egy vasárnap este
  Páros csókjaidért áldjon meg az Isten
 

Által mennék

 • Által mennék én a Tiszán ladikon , ladikon de ladikon
  Ott lakik a ,ott lakik a galambom, ott lakik a galambom
  Ott lakik a városban ,a harmadik utcában
  Piros rózsa, kék nefelejcs, ibolya nyílik az ablakában.
 • Által mennék én a Tiszán nem merek, nem merek , de nem merek.
  Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek.
  Lovam hátán sejehaj, félrefordul a nyereg,
  A Tiszának habjai közt elveszek , a babámé nem leszek.
 

Amott legel, amott legel

 • Amott legel, amott legel, amott legel hat pej csikómagában,
  Mind a hatnak, mind a hatnak, mind a hatnak rézbéklyóban a lába
  Gyere pajtás térítsd vissza a csikót,
  Reszeljük le, reszeljük le, reszeljék le a lábáról a béklyót.
 • Lereszeltük, lereszeltük, lereszeltük a lábáról a béklyót,
  Most már pajtás, most már pajtás, most már pajtás merre hajtsuk a csikót?
  Majd elhajtsuk amerre a Nap lejár
  Arra tudom, arra tudom, arra tudom a gazdája sosem jár.
 

Asszony, asszony

Asszony, asszony ki a házból
Most jövök a korcsomából
Tálat, lábast, fazakakat
Mind fejedbe borogatok
Ember, ember ki a házból
Most jövök a fonóházból
Guzsaly talpa a fejedbe
Orsó hegye a szemedbe.

 

Az hol én elmegyek

 • Az hol én elmegyek
  Még a fák is sírnak
  Gyenge ágairól
  Levelek lehullnak.
 • Hulljatok levelek
  Rejtsetek el engem
  Mert az én édesem
  Sírva keres engem.
 • Ne keress édesem
  Mert el vagyok rejtve
  Bánatfa levélbe
  Elvagyok temetve.
 

Az újfalvi híres utca

 • Az újfalvi híres utca
  Cimbalommal van kirakva
  Ha még egyszer végig megyek rajta
  Nótát ver a csizmám sarka.
 • Erre gyere ne menj arra
  Erre jobb az út mint arra
  Erre gyere szívemnek a párja
  Adj egy csókot utoljára.
 • Páros csókot nem adhatok,
  Nem a te szeretőd vagyok.
  Páros csókot csakis annak adok
  Kinek a babája vagyok.
 

Barna legény....

Barna legény hová hajtod az ökröt
Talán bizony kiskertembe bekötöd?
Oda bizony barna legény nem kötöd
Gyönge a rozmaring ága, letöröd!

 

Befogom a lovam

 • Befogom a lovam, zöldre festett kiskocsimba
  Elviszem a búzát , a parajdi gőzmalomba
  Megkérem a lisztes molnárt, őrölje meg a búzámat
  Úgy is más öleli, odahaza a babámat.
 • Fekete zsimbelyes, a parajdi bíró háza
  Sírva sétál benne, a parajdi bíró lánya.
  Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába
  Csak az enyém szenved a kaszárnyában.
 

Bujdosik az árva madár

 • Bujdosik az árva madár,
  Egyik ágról, másikra száll!
  Hát az ilyen árva, mint én,
  Hogyne bujdokolna szegény?
 • Elszakadt az arany gulya,
  Nem szál már a csengő rajta.
  Csak egy maradt a krámban,
  Az is beteg fáj a lába.
 • Én is vagyok olyan gulyás,
  Nem járok a gáton, mint más.
  Sorban legel az én gulyám.
  Gyönyörű drága violám.
 

Csillagok, csillagok

 • Csillagok, csillagok ,szépen ragyogjatok,
  A szegény legénynek utat mutassatok.
  Mutassatok utat a szegény legénynek,
  Nem találja párját a szeretőjének.
 • Udvarom , udvarom , szép kerek udvarom,
  Nem söpör már többé az én gyenge karom.
  Söpörtem eleget, söpörjön már más is,
  Szerettelek babám, szeressen már más is.
 

De szeretnék hajnal csillag lenni....

 • De szeretnék hajnal csillag lenni.
  Babám ablakába beragyogni.
  Beragyognék hozzája, hajnalban,
  Csókot kérnék tőle utoljára.
 • Szánom – bánom amit cselekedtem.
  Hogy te véled szerelembe estem.
  Szerelembe nem estem, csak szóban,
  Sajnálom, de nem tehetek róla.
 

Édes kedves gyönge rózsám

 • Édes kedves gyönge rózsám csak egyet mondok,
  A szívemből eloszlanak minden gondok,
  Tra-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la,
  Tra-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la.
 • A te súlyos nyavalyádból adjál nekem is,
  Hadd érezzük mind a ketten magad is, én is.
  Tra-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la,
  Tra-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la.
 

Édesanyám mondta nékem

 • Édesanyám mondta nékem,
  Minek a szerető nékem,
  De én arra nem hallgattam,
  Titkon szertőt tartottam.
 • Nézd meg anyám mit mutatok,
  Milyen szép lányt táncoltatok.
  Egyenesebb a nádszálnál,
  Szebb a csokros violánál.
 • Szeress, babám, ne nézd meg kit,
  Mert a szerelem megvakít.
  Engemet is megvakított,
  Örökre gyászba borított.
 

Édesanyám rózsafája....

 • Édesanyám rózsafája
  Engem hajtott utoljára
  Bár sohasem hajtott volna, hajtott volna
  Maradtam volna bimbóba hate, ha.
 • Édesanyám sok szép szava
  Kit fogadtam kit nem soha
  Megfogadnám de mar késő, de már késő
  Hull a könnyem mint az eső hate, ha.
 • Úgy megvagyok búval rakva.
  Mint a parlagi rózsafa
  Alig terem rózsa rajta
  Mégis telítve alatta.
 

Egy nagy orrú bolha

 • Egy nagy orrú bolha
  Úgy nálunk amott vót
  Ebéden, vacsorán
  Mindig csak nálunk vót.
 • De annak a körme
  Olyan szörnyű nagy vót,
  Hogy a ház oldalát
  Mind lekaparta vót.
 • De annak a hasa
  Olyan szörnyű nagy vót,
  Hogy a Duna vize
  Mind bele rekedt vót.
 

Elindultam szép hazámból

 • Elindultam szép hazámból,
  Híres szép Erdélyországból.
  Visszanéztem félutamból,
  Szememből a könny kicsordul.
 • Bú ebédem, bú vacsorám,
  Boldogtalan miden órám.
  Nézem a csillagos eget,
  Sírok alatta eleget.
 • Jaj, Istenem rendelj szállást,
  Mert meguntam a bujdosást.
  Az idegen földön lakást,
  Éjjel nappal a sok sírást.
 

Elmegyek – elmegyek

 • Elmegyek – elmegyek
  Hosszú útra megyek
  Hosszú út porából
  Köpönyeget veszek
 • Búval és bánattal
  Kizsinóroztatom ,
  Sűrű könnyeimmel ,
  Kigomboztattatom.
 • Fújd el jó szél , fújd el
  Hosszú útnak porát ,
  Hosszú útnak porát ,
  Az én szívem búját.
 
Elvágtam az ujjam
 • Elvágtam az ujjam jaj de fáj
  Fügefa levelet tettem rá
  Fügefalevele gyógyíts meg
  Te meg kisangyalom csókolj meg.
 • Akkor szép az erdő mikor zöld
  Mikor a vadgalamb benne költ.
  A vadgalamb olyan mint a lány
  Sírva sétál a párja után.
 • Ezt a kerek erdőt járom én,
  Ezt a barna kislányt várom én
  Ez a barna kislány viola,
  Én leszek a vigasztalója.
 • Erre gyere, erre nincsen sár
  Az ajtómon nincsen zár,
  Az ajtómon fából a kilincs.
  Jaj Istenem még szeretőm sincs!
 

Én az éjjel nem aludtam............

 • Én az éjjel nem aludtam egy órát,
  Hallgattam a régi babám panaszát,
  Éjfél után sej haj kezdtem elszenderedni
  Jaj de bajos ki egymást nem szereti.
 • Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
  De még jobban a gyűrűjét viselni,
  Csütörtökön sej haj megmondom az anyjának,
  Köszönöm a jóságát a fiának.
 

Erdély körül van kerítve

 • Erdély körül van kerítve
  Mégis ki visznek belőle
  Olyan szép lányt hagynak benne,
  Hogy holtig fáj a szívem érte.
 • Lányok ti erdélyi lányok
  Szedjetek száz féle virágot,
  Tűzzétek ki , melyetekre,
  Hogy mindig jussak eszetekbe.
 

Erdő mellett estvéledtem

 • Erdő mellett estvéledtem,
  Subám fejem alá tettem,
  Összetettem két kezemet,
  Úgy kértem jó Istenemet.
 • Én Istenem adjál szállást,
  Mert meguntam a járkálást,
  A járkálást, a bujdosást,
  Az idegen földön lakást.
 • Adjon Isten jó éjszakát,
  Küldje hozzám szent angyalát,
  Bátorítsa szívünk álmát,
  Adjon Isten jó éjszakát.
 

Erdő, erdő de magas ........

 • Erdő, erdő de magas a teteje,
  Jaj de régen lehullott a levele.
  Jaj, de régen lehullott a levele,
  Árva madár párját keresi benne.
 • Búza közé szállt a dalos pacsirta,
  Mert odafönn a szemeit kisírta.
  Búzavirág, búzakalász árnyában
  Rágondol a régi első párjára.
 

Erdő, erdő, erdő

 • Erdő, erdő, erdő Marósszéki kerek erdő
  Madár lakik benne, madár lakik tizenkettő.
  //:Cukrot adnék annak a madárnak,
  Dalolja ki nevét a babámnak,
  Csárdás kisangyalom , érted fáj a szívem nagyon. ://
 • Búza, búza, búza de szép tábla búza
  Annak közepében kinyílott a rózsa
  Tüskés annak minden ága
  Nem állja a madárnak a lába
  Kedves kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon
 

Erdő, erdő, kerek erdő

 • Erdő , erdő, kerek erdő,
  De szép madár lakta kettő.
  Kék a lába , zöld a szárnya,
  Piros a rózsám orcája.
 • Olyan piros , mint a vér,
  Tőlem gyakran csókot kér
  De én neki nem adok
  Inkább jól megátkozom.
 • Kilenc fia néma legyen,
  A tizedik leány legyen.
  Az is olyan hamis legyen,
  Ország – világ híre legyen.
 

Érik a szőlő.....

  Érik a szőlő hajlik a vessző, bodor a levele
  Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere
  Van vörös hagyma a tarisznyában keserű magában
  Szolga legénynek sej a szegénynek de kevés vacsora.
 

Este jő szürkül be.....

 • Este jő szürkül be ,
  Tűzhegyedet seperd be.
  //:Mert nem tudod ki jön be,
  Melyen legény göndül meg ://
 • Este ,ki béjött volt,
  Kilenc almát hozott volt,
  Mind a kilenc rothadt volt.
  A legény es egy rossz volt.
  Mind a kilenc piros volt
  A legény es egy jó volt.
 

Este van már nyolc óra

 • Este van már nyolc óra, ég a világ a boltban
  Salárom, salárom, ég a világ a boltban.
  Ott mérik a pántlikát, piros színű pántlikát.
  Salárom, salárom, ég a világ a boltban.
 • Jakuts Pisti méreti az asztalra leteszi.
  Salárom, salárom, ég a világ a boltban.
  Bíró Rózsa felveszi, hajába biggyeszti.
  Salárom, salárom, ég a világ a boltban.
 

Este van már....

 • Este van már csillag van az égen,
  Varga Julcsa mezítláb a réten,
  Sajnálja a cipőjét felhúzni,
  Garzó Péter nem vesz többet néki.
 • Garzó Péter elment katonának
  Acélfegyvert csináltat magának.
  Acélfegyvert rózsafa a nyele,
  Rá van írva Varga Julcsa neve.
 

Este, este, de szerelmes kedd este

 • Este, este, de szerelmes kedd este,
  De szerelmes legény járt itt az este!
  Lehullott a tearózsa csipkés levele.
  Babám karján aludtam el az este.
 • Kis kertembe rozmaringot ültettem.
  Este reggel könnyeimmel öntöztem.
  Közepében kisangyalom búsan sírdogál.
  Azt gondolja nem szeretem igazán.
 • Kis kertembe kinyílott a tulipán,
  Leszakajtom vasárnap ebéd után.
  Elhervadt a tulipánnak gyönge levele,
  Elhullott a mi szerelmünk örökre.
 

Esteledik a falúba

  Esteledik a falúba haza kéne menni
  Úgy hallottam a legények megakarnak verni.
  //:Ne verjetek jó pajtások nem vagyok az oka.
  Szerettem egy barna kislányt nem tehetek róla. ://
 

Ettem szőlőt...

  Ettem szőlőt most érik, most érik, most érik
  Virág Erzsit most kérik, most kérik, most kérik.
  Kinek ment a levele?
  Garzó Pista kezébe.
  Hej rica, rica, rica , rica hej Pista hej.
 

Ez a kis lészped

 • Ez a kis lészped nem jó helyen,
  Közepében szeruzsaes van.
  Körös körül van még körte,
  Rászállott egy bús gerlice.
 • Megmondtam vót te bús gerlice,
  Ne rakj fészket az út szélire.
  Mert az úton sokan járnak,
  Kis fészkedre reá találnak.
 • Ne sírj, ne sírj, te bús gerlice,
  Visszajön a te párod ide.
  Nem kell nékem a senki párja,
  Ha az enyém el van zárva.
 • El van zárva ezer zár alá,
  Büszke román király fegyvere alá.
  Nincsen olyan aki kizárja,
  Ki a babám megszabadítsa.
 

Felszántom a császár udvarát

 • Felszántom a császár udvarát,
  Belévetem hazám búbáját.
  Hadd tudja meg császár fölsége
  Mi terem a magyar szívében.
 • Bánat terem abban, búvetés,
  A szegény élet szenvedés.
  Verd meg Isten császár fölségét,
  Ne sanyargassa magyar népét.
 

Fölszállott a páva

 • Fölszállott a páva
  Vármegye házára
  De nem ám a rabok
  Szabadulására.
 • Röpülj páva, röpülj,
  Vármegye házára
  A szegény raboknak
  Szabadulására.
 

Fölszántom én....

 • Fölszántom én a gyergyói nagy utcát,
  Vetek bele piros pünkösdi rózsát,
  Én is bele vetem magam palántának,
  Aki szeret szakítson le magának.
 • Ha elmész is édes rózsám kívánom
  Hogy az út előtted rózsává váljon
  Még a fű is édes almát teremjen.
  A te szíved engem el ne felejtsen
 • Fölszántom én a szegedi temetőt,
  Engem temessenek bele legelőbb.
  Előbb engem azután a babámat,
  Ne találjon szebb szeretőt magának
 

Gábor Áron...

  Gábor Áron réz ágyúja, fel van virágozva.
  Indulnak már a tüzérek mennek a határba.
  Nehéz a réz ágyú, felszántja a hegyet, völgyet,
  Édes rózsám a hazáért el kell válnom tőled.
 

Gyere be , gyere be

 • Gyere be , gyere be
  Gyönyörű madárkám
  Csináltatok néked
  Aranyból kalitkát
  Ezüstből ajtaját
  Gyémántból vályúját.
 • Nem szoktam, nem szoktam
  Kalitkában hálni
  Csak szoktam, csak szoktam
  Zöld ágakra szállni
  Zöld ágakra szállni
  Fenyő magot enni
  Fenyő magot enni
  Gyöngyharmatot inni.
 

Gyergyó – Ditró felől

 • Gyergyó – Ditró felől jön egy fekete felhő,
  Siess barna kislány, mert megered az eső.
  Siess barna kislány, tiszta fehér selyemkendőd elázik – elázik
  Két szép piros orcád , kezed, lábad megfázik.
 • Kedves édesanyám hogy esik ez magának
  A legkisebb fiát most viszik katonának
  Reggel nyolc órakor sárga lábú, kispej lovát pucolja – pucolja,
  Este a vaságyba a babáját siratja.
 

Ha bemegyek, ha bemegyek

 • Ha bemegyek, ha bemegyek a virágos kertembe
  Leülök a, ráülök a tearózsa tövére.
  Rám hajlik a tearózsa, tearózsa, mályvarózsa
  Isten veled kisangyalom, szerető édesanya.
 • Onnan alól, onnan alól jön egy fekete felhő
  Szaladj kislány, szaladj kislány mert megered az eső
  Ha megered, elszaladok, mert megázni nem akarok
  Az újfalvi srácok közül, szertőt nem találok.
 

Ha folyóvíz volnék....

  Ha folyóvíz volnék, bánatot nem tudnék.
  Hegyek, völgyek között, zengedezve járnék
 

Ha te tudnád amit én

 • Ha te tudnád amit én
  Ki babája vagyok én
  A – ja – ja – ja – ja.
  Te is sírnál nemcsak én
  Keservesebben mint én
  A – ja – ja – ja – ja.
 • Megvertek engem azért
  Megvertek engem azért
  A – ja – ja – ja – ja.
  Megvertek engem azért
  Mert nem mentem agyagért.
  A – ja – ja – ja – ja.
 

Három hordó borom van....

 • Három hordó borom van
  Mind a három csapon van.
  Befekszik a csipegő csap alá
  Babám hasa alá a sötétbe.
 • Míg azt mondják az se szép
  Ez se szép akinek a szeme kék.
  Lám az enyém tiszta kökény fekete
  Ki a fene szeretne, de szeretne.
 

Haza is kéne már menni

 • Haza is kéne már menni
  Vajon mit fognak szólni
  Sötét az ég alja, babám kísérjen haza
  Meghálálom néked valaha.
 • Valamennyi kis pacsirta
  Mind a két szemét kisírta,
  Sírok én magam is, sír az én galambom is
  Beborul előttünk az ég is.
 

Hej Dunáról....

 • Hej Dunáról fújj a szél
  Szegény ember mindig él
  Dunáról fújj a szél
  Ha Dunáról nem fújna
  Ilyen hideg nem volna
  Dunáról fújj a szél.
 • Hej Jancsika, Jancsika
  Mért nem nőttél nagyobbra?
  Dunáról fújj a szél
  Nőttél volna nagyobbra
  Lettél volna katona
  Dunáról fújj a szél.
 

Hidló végén, padló végén

  Hidló végén, padló végén karikás táncot járják
  Elől járja, János bíró, gombos dalmányában.
  Hátul járja Mári asszony csipkés rokolyába.
  Állj kezemre, járj kedvemre, mert mi ketten
  Még tanulok lehetünk esztendőre.
 

Hull a szilva

 • Hull a szilva a fáról most jövök a tanyáról
  Sej, haj, ruca, ruca kukorica derce.
  Egyik ága lehajlott a szeretőm elhagyott.
  Sej, haj, ruca, ruca kukorica derce.
 • Ha elhagyott egy hétre, elhagyom én kettőre.
  Sej, haj, ruca, ruca kukorica derce.
  Ha elhagyott kettőre elhagyom én örökre
  Sej, haj, ruca, ruca kukorica derce.
 • Kis kalapom fekete, páva tollú van benne
  Sej, haj, ruca, ruca kukorica derce.
 

Húzd fel rózsám a csizmádat

 

 • //:Húzd fel rózsám a csizmádat ://
  //:Kösd fel a barna ruhádat ://
 • //:Szeress, szeress de nézd meg kit ://
  //:Mert a szerelem megvakít ://
 • //:Engem is megvakított ://
  //:Örökre gyászba borított. ://
 

Jaj de széles, jaj de hosszú

  Jaj de széles, jaj de hosszú az az út
  Amelyen a régi babám elindult.
  Régi babám térj vissza a hosszú utadról
  Emlékezz a tegnap esti szavadról.
 

Juhász kutyák ugatnak

  Juhász kutyák ugatnak
  Attól félek megmarnak
  Ne félj kis galambom nem marnak
  Subám alá takarlak.
 

Kék a kökény

  Kék a kökény recece
  Ha megérik fekete,
  Én utánam barna kislány ne gyere.
  Én is annak a babája vagyok
  Aki nékem egész héten
  Páros csókot adott.
  Kék a kökény recece
  Ha megérik fekete,
  Én utánam barna kislány ne gyere.
 

Kék ibolya búra hajtja...

 • Kék ibolya búra hajtja a fejét.
  Mert az égből nem öntözik a tövét.
  Szállj le harmat kék ibolya száraz tövére!
  Most találtam egy igaz szeretőre.
 • Kék ibolya koszorúzza az eget.
  Az én rózsám elválással fenyeget.
  Válj el tőlem szép kedvesem, én azt nem bánom,
  Rá se gondolj a szívemre hadd fájjon !
 

Kék ibolyát ültettem

 • Kék ibolyát ültettem a pohárba
  Ez a legény válogat a leányba
  Törje ki a sej, haj válogatós nyavalya.
  Én is voltam szeretője valaha.
 • Kék ibolya búra hajtja a fejét
  Mert a harmat nem öntözi a tövét
  Szállj le harmat sej, haj kék ibolya tövére
  Most találtam egy igaz szeretőre.
 • Kék ibolya ha leszakítanálak
  Mit mondanál babám ha elhagynálak
  Azt mondanám sej, haj verjen meg a Teremtő
  Miért nem voltál igaz hű szerető.
 

Kerek a káposzta

 • Kerek a káposzta, csipkés a levele
  Kettő a szertőm mit csináljak vele?
  Ha a barnát ölelgetem a szőke haragszik
  Így hát az én búbánatos szívem
  Soha meg nem nyugszik.
 • Így hát, úgy hát jobb lesz hát, ha megházasodom
  Minden kislány kapujában nem arcátlankodom
  Majd lesz még a káposztának csipkés levele
  Leszek én a tava babámnak igaz hű szeretője.
 

Kerek utca

 • Kerek utca szegelet ,
  Jártam én ott eleget,
  Ha még egyszer ott járok,
  A rózsámra találok.
 • Kerek utca kicsi ház ,
  Benne rózsám mit csinálsz,
  Csínosítom magamat ,
  Várom a galambomat.
 • Jaj Istenem este van
  Az én rózsám messze van
  Kezkendőm is nála van
  Víg örömem benne van.
 

Két szál pünkösdrózsa

 • Két szál pünkösdrózsa
  Kihajlott az útra,
  El akart hervadni,
  Nincs ki leszakítsa.
 • Nem ám az a rózsa,
  Ki a kertbe nyílik,
  Hanem az a rózsa,
  Ki egymást szereti.
 • Nem szeretlek másért
  Két piros orcádért
  Szemed járásáért
  Szád mosolygásáért
 

Két út áll előttem

  Két út áll előttem melyiken induljak,
  Két szép szertőm van melyiktől búcsúzzak.
  Szőkétől búcsúzok piros pünkösd napján
  Barnától a csalfától halálom óráján.
 

Kettő szárnya .....

 • Kettő szárnya van a parti fecskének,
  Jobb a lánynak jobb mint a menyecskének
  //:Menyecskének ha bekötik a fejét,
  Búval tölti el az egész életét. ://
 • Hidegségen nagy kalapot viselnek,
  A legények házasodni nem mernek,
  //:Mé mind olyan az ottani menyecske,
  Szép az ura, de ő szebbet szeretne. ://
 

Kis kalapomat

 • Kis kalapomat fölakasztom a szegre
  Gyáva legény kinek nincs szeretője
  Gyáva legény kinek kettő sej de három nincs
  Nem is legény kinek göndör haja nincs.
 • Édes jó anyám nem írok több levelet
  Szilaj csikó rúgta meg a jobb kezem
  Fájdalmasan kilátszik a csikó rúgása
  Sír a jó anyám hallszik a zokogás.
 

Kis kece lányom

Kis kece lányom fehérben vagyok,
Fehér a rózsám fehérbe vagyok.
//:Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony. ://
Citrusi menta , kajtai rózsa,
Elmennék táncba ha szép lány volnék
//:Mondom, mondom fordulj ide mátkám asszony. ://

 

Kis kút, kerekes kút

 • Kis kút, kerekes kút, van az udvarunkban,
  De szép barna kislány van a szomszédunkban,
  Csalfa szemeimet rá sem merem vetni,
  Fiatal az édesanyja azt is kell szeretni.
 • Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza,
  Sugár jegenyefa nőtt az udvarára,
  Sugár jegenyefa földre lehajlik az ága,
  Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja.
 • Osszel a tearózsát mindig elfújja a szél
  Köszönöm galambom hogy eddig szerettél
  Hogy eddig szerettél de már másé lettél
  Verjen meg a jeges eső ha elfelejtettél.
 

Kolozsváros olyan város

 • Kolozsváros olyan város
  A kapuja kilenc záros
  Abban lakik agy mészáros
  Kinek neve Virág János.
 • Kordován csizma lábában
  Sárga sarkantyú van rajta,
  Összeveri legény módra
  Hull a csokros szegfű róla.
 • Kapum előtt összeveri,
  Bús szívemet keseríti.
  Kapum előtt ne veregesd,
  Bús szívemet ne kesergesd !
 

Kossuth Lajos táborában.....

 • Kossuth Lajos táborában
  Két száll majoránna.
  Egy szép barna magyar huszár
  Sej, lovát karéjozza.
 • Ne karéjozd magyar huszár
  Mert leesel róla,
  Nincsen itt a te édesanyád
  Sej, aki megsiratna.
 • Ne sirasson engem senki,
  Jól vagyok tanítva,
  Sem léptében, de sem vágtában,
  Sej, le nem esek róla.
 • Mert a huszár a nyeregbe
  Bele van teremtve,
  Mint a rozmaring a jó földbe,
  Sej, bele gyökerezve.
 

Látod-e babám....

 • Látod-e babám, látod-e babám amott azt a nagy hegyet?
  Míg azt látod, míg azt látod én a tied nem leszek.
  Azt a hegyet a zsebkendőmnek a négy sarkában is elhordom,
  Mégis az enyém, mégis az enyém leszel édes galambom.
 • Látod-e babám, látod-e babám amott azt a nagy vizet?
  Míg azt látod, míg azt látod én a tied nem leszek.
  Azt a vizet a kalapomnak a karimáján is elhordom.
  Mégis az enyém, mégis az enyém leszel édes galambom.
 • Látod-e babám, látod-e babám amott azt a nagy tüzet?
  Míg azt látod, míg azt látod én a tied nem leszek.
  Azt a tüzet a két szememnek a könnyeivel is eloltom
  Mégis az enyém, mégis az enyém leszel édes galambom.
 

Légy társam te .....

 • Légy társam te kicsi Máris,
  Társat keres a madár is,
  Közel hozzám nem messze,
  Aki bánja nincs esze.
 • Szorítsd jobban a jércét,
  Hadd tanuljon ábécét.
  Piros alma gömbölyű,
  Honom alá gyönyörű.
 • Én is voltam valaha,
  Szép asszonynak kocsisa,
  De megugrott a lova,
  Hogy egye meg a kutya.
 • Én is voltam , mikor voltam,
  Virágok közt szegfű voltam,
  De rossz kertészre akadtam,
  Kezei alatt elhervadtam.
 

Madárka, madárka...

 • Madárka, madárka,
  Csácsogó madárka
  Vidd el a levelem, vidd el a levelem
  Szép szülő hazámba.
 • Ha kérdi ki küldte,
  Mondjad, hogy az küldte
  Kinek bánatában, szíve fájdalmában
  Meghasad a szíve.
 • Ha kérdi hol vagyok
  Mondjad, hogy rab vagyok.
  Én édes hazámnak
  Szép Magyarországnak katonája vagyok.
 

Magas a Dési temető

 • //:Magas a Dési temető, mellette egy sűrű erdő ://
  //:Ott bujdosik a kedvesem , odamegyek s megkeresem. ://
 • //:Jaj de sokszor , jaj de régen, jártam egy virágos réten ://
  //:Ott láttam egy kis madarat , kérdeztem a galambomat. ://
 • //:Azt mondta hogy látta – látta, egy kislány keblére zárta ://
  //:Ha elvette éljen vele, csak előttem ne ölelje. ://
 • //:Ha elvette éljen vele ölje meg a bú mellette ://
  //:Öröme is annyi legyen, amennyit ő csinált nekem. ://
 

Már mikor én 18 éves ......

 • Már mikor én 18 éves voltam
  Én már akkor házasodni akartam
  Tizenkettő szép lánya volt az anyának,
  Mind a tizenkettőt kértem magamnak.
 • Az egyiknek kicsi voltam az volt baj,
  A másiknak büszke voltam az volt baj,
  Harmadiknak, hogy a szemem kéket nyit,
  Negyediknek kacsintásom nem tetszik.
 • Ötödiknek miért nincsen édesanyám,
  Hatodiknak miért nem jöttem paripán.
  Hetedik a pipa füstöt nem állja,
  Nyolcadikat lebeszélte mamája.
 • Kilencedik miért nincsen édesanyám.
  Tizediknek miért nem jöttem hamarább.
  Tizenegyediket apja nem adja,
  Tizenkettedik nem megy férjhez soha.
 • Így hát nékem házasodni nem lehet,
  Szomorúan kell élnem életemet,
  Megüzenem a budai bírónak,
  Sorozzon be engemet katonának.
 

Már minálunk babám

Már minálunk babám, már minálunk babám
Az jött be szokásba
Nem szedik a meggyet
Födeles kosárba.
Föl megy a legény a fára
A meggyfa tetejére,
Lerázza a meggyet
Te meg babám szedjed
A rózsás kötényedbe.

 

Márványkőből, márványkőből

 • Márványkőből, márványkőből,
  Van a Tisza feneke
  Gyönge vagy még, gyönge vagy még
  Babám a szerelemhez.
  Gyöngeséged nem annyira sajnálom
  Szép vagy babám, jó vagy babám
  Nehéz tőled elválnom.
 • De szeretnék, de szeretnék
  A császárhoz bemenni
  De még jobban, de még jobban
  A császárral beszélni.
  Megmondanám a császárnak magának
  Lányokat is, lányokat is
  Sorozzon be bakának.
 • De a császár, de a császár
  Azt írta a levélbe
  Nem illik a , nem illik a
  Fegyver a lány kezébe
  Mert a lánynak harminchárom szoknya kell
  Szoknya mellé, szép lány mellé
  Csinos barna legény kell.

 

Megrakják a tüzet

 • Megrakják a tüzet, mégis elaluszik,
  Nincs az a szerelem ami el nem múlik.
  Rakd meg babám, rakd meg lobogó tüzedet,
  Hadd melegítsem meg gyönge kezeimet.
 • Szól a kakukk madár, talán megvirrad már.
  Isten veled rózsám magad maradsz immár.
  Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem.
  Mért nem virágoztál minden falevelen.
 

Megyen már a hajnal csillag lefele

 • Megyen már a hajnal csillag lefelé,
  Az én kedves galambom most megyen hazafelé.
  Lábán van a csizmája, lakos szárú kis csizma.
  Rásütött a hajnalcsillag sugara.
 • Amerre mégy édes rózsám kívánom,
  Hogy előtted a rét is piros rózsává váljon.
  A zöld fű is előtted édes almát teremjen.
  A te szíved soha el ne feledjen!
 

Mi csörög, mi zörög

 • Mi csörög, mi zörög a sűrű erdőben,
  Mi csörög, mi zörög a sűrű erdőben,
  Talán az én rózsám ökrét hajtják a cserjésbe.
  Talán az én rózsám ökrét hajtják a cserjésbe.
 • Ha hajtják hadd hajtsák, hadd fizessen érte.
  Ha hajtják hadd hajtsák, hadd fizessen érte.
  Mer' az a szép piros hajnal más leánynál érte.
  Mer' az a szép piros hajnal más leánynál érte.
 • Az egyikhez eljár a másiknál meghál.
  Az egyikhez eljár a másiknál meghál.
  Nékem pedig azt hazudja, hogy senkihez sem jár.
  Nékem pedig azt hazudja, hogy senkihez sem jár.
 

Nekünk a legszebbik estét

 • Nekünk a legszebbik estét
  //:Fekete színre festették ://
 • Minket anyánk megátkozott
  //:Mikor a világra hozott ://
 • Azt az átkot tette reánk
  //:Ország világ legyen hazánk ://
 • Ott se legyen megállásunk
  //:Csipkebokron szállásunk ://
 • Bú ebédünk , bú vacsoránk
  //:Szerencsétlen minden óránk ://
 • Rajtunk a bú hármat hajlott
  //:De bezzeg, hogy elhervasztott. ://
 • Nekünk a legszebbik estét
  //:Fekete gyászra festették ://
 

Ősszel érik babám

 • Ősszel érik babám a fekete szőlő.
  Te voltál az igazi szeretőm
  Bocsáss meg ha vala – valaha vétettem
  Ellenedre babám rosszat cselekedtem.
 • Kinek varrod babám azt a hímzett kendőt
  Néked varrom hogy légy a szeretőm
  Négy sarkában négy száll fehér rozmaringot
  Közepében babám, hogy a tied vagyok.
 • Jaj de szépen zölddel a rimóci határ!
  Közepében legel egy kis bárány.
  Közepében gyönggyel legel egy kis bárány,
  Jaj de csínos, büszke a rimóci kislány.
 

Piros kancsó, piros bor

 • Piros kancsó, piros bor
  Mindjárt rám kerül a sor
  Iszom a bort ölelem a babámat
  Mégsem érem keresztül a világot.
 • Nincsen pénzem ,de majd lesz,
  Mikor Pesten vásár lesz.
  Eladom a feleségem szoknyáját,
  Még az éjjel elmulatom az árát.
 

Piros kancsó, piros bor

 • Piros kancsó, piros bor
  Mindjárt rám kerül a sor
  Iszom a bort ölelem a babámat
  Kivel élem ezt a rongyos világot.
 • Ihatnék én, de nincs mit,
  Borért küldtek de nincs kit
  Beteg az én édes – kedves galambom.
  Mégis elmegy a kocsmába, ha mondom.
 • Nekem olyan asszony kell,
  Ha beteg is keljen fel.
  Keljen fel és főzze meg a vacsorát.
  Vacsorára várja haza az urát.
 • Nekem olyan ember kell,
  Ha beteg is keljen fel,
  Keljen fel és rakjon tüzet vágjon fát,
  Páros csókkal várja haza asszonyát.
 

Repülj madár....

 • Repülj madár ,repülj
  Kibéden keresztül
  Repülj az én rózsám ablakába
  Ott látom egyedül.
 • Ha kérdi hol vagyok
  Mondjad beteg vagyok
  A Kibédi temetőben , rózsám
  Pihenni akarok.
 

Réten, réten

 • Réten, réten, sej a szentmiklósi réten
  Elvesztettem a zsebre való késem.
  Késem után a karikagyűrűmet, galambom
  Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet.
 • Este, este, sej, de este akar lenni.
  Ez a kislány haza akar menni.
  Haza menne, de nincs kísérője, galambom
  Elkísérem, leszek én a szeretője.
 

Rózsa, rózsa, labda rózsa

 • Rózsa, rózsa, labda rózsa levele
  Csak egy kislányt neveltek a kedvemre,
  Azt is azért nevelték a kedvemre,
  Kék a szeme, göndör haja fekete.
 • Alig várom hogy a nap lenyugodjék,
  Hogy az égen páros csillag ragyogjék .
  Ragyogj csillag, páros csillag sokáig.
  Kísérj el a galambom kapujáig.
 

Sárga dinnye .....

 • Sárga dinnye felmászott a görögre
  Haragszik a régi babám örökre
  Ha haragszik haragudjék magára
  Vesse magát a zavaros Tiszába.
 • Régi babám ha tudod hogy nem szeretsz
  Mért nem írtál egy elváló levelet
  Elválásunk még a fák is siratják
  Leveleik a földre lehullassák.
 • Régi babám ha meguntál szeretni
  Lehet néked más szeretőt keresni
  Adjon az ég szebbet, jobbat nálamnál
  Nekem pedig csak olyat mint te voltál.
 

Sárgát virágzik a repce

Sárgát virágzik a repce
Bárcsak mindig szombat lenne
Bárcsak mindig szombat este lenne
Sej, hogy a babám mindig nálam lenne.

 

Szánt a babám

 • Szánt a babám csireg , csörög sej, haj a járom
  Szánt a babám a benedeki határon.
  Száraz a föld a hármas eke nem állja,
  Szép a babám benedeken sej, haj nincs párja.
 • Mondtam babám ne rakd meg a sej, haj szekeret
  Fel töri a villanyél a kezedet.
  Fából van a villanyele nem másból
  Fel töri a tenyeredet sej, haj csúnyául.
 

Száraz a bokor .....

 • Száraz a bokor a tetőn
  elhagyott az én szeretőm
  ha elhagyott ő bánja meg
  ki a fene sajnálja meg.
 • Ha elmész is járj békével
  Rólam ne felejtkezzél el
  Búcsúzásod rövid legyen
  Víg szívedbe kárt ne tegyen.
 

Százados úr sejehaj...

 • Százados úr sejehaj, százados úr h felül a lovára.
  Visszatekint sejehaj, visszatekint az elfáradt bakára.
  Ugye fiúk, szép élet a katonaélet?
  Csak az a baj sejehaj, csak az a baj hogy nehéz a viselet.
 • Diófából sejehaj, diófából nem csinálnak koporsót
  A bakának sejehaj, a bakának nem írnak búcsúztatót.
  Ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója.
  Barna kislány sejehaj, barna kislány lesz a megsiratója.
 

Szépen szól a csomafalvi nagy harang

 • Szépen szól a csomafalvi nagy harang
  Húzza azt három fehér vadgalamb
  Három fehér vadgalamb sej de hat szárnya
  Nem kell nékem senki megunt babája.
 • Ha kimegyek én a rétre kaszálni
  Sok virágtól nem bírok rendet vágni.
  Sűrű a rend a sok apró fehér virágtól
  Édes rózsám el kell válnunk egymástól.
 

Szépen úszik a vadkacsa

 • Szépen úszik a vadkacsa a vízen
  Szépen legel a lovam a réten
  Szépen szól a csengő a nyakában
  Tied leszek én babám nemsokára.
 • Göndör a hajam legénynek születtem
  Zöld erdőben fák közt nevelkedtem
  Zöld erdőben, csipkebokor a szállásom
  Mégis a faluban legszebb lány a párom.
 • Aranyos Bözsikém amíg hozzád jártam
  Asztalod alatt sok mosatlant láttam
  De én aztot nem hányom szemedre
  Él még a jó anyád, verje a fejedbe.
 

Szerelem, szerelem

 • Szerelem, szerelem átkozott gyötrelem
  Mért nem teremtettél vót minden fa tetején
  Minden fa tetején diófa levelén,
  Hogy szakaszhasson le minden szegény legény.
 • Régi szeretőmért mit nem cselekednék
  Tengernek a vizét kanállal kimerném
  Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék
  Mégis édesemnek gyöngykoszorút kötnék.
 

Szeretnék szántani

 • Szeretnék szántani, hat ökröt hajtani,
  Ha jönne a rózsám az ekét tartani.
  Az ökör a földet nem magának szántja,
  Az anya a lányát nem magának tartja.
 • Szépen felneveli, szárnyára ereszti,
  Keservesen nézi, hogy más üti veri.
  Ne üsse, ne verje!
  Ne maga nevelte!
  Piros pünkösd napján a gólya költötte.
 

Szivárvány havasán

 • Szivárvány havasán felnőtt rozmaring szál,
  Nem találja helyét, el akar bujdosni.
  Kikell onnan vinni , új helyre kell tenni.
  Ki kell onnan venni, más helyre kell tenni.
 • Hegyek, völgyek között van az én lakásom,
  Csendesen folyóvíznek csak zúgását hallom,
  A csendes folyóvíz télen megaluszik
  De a mi szerelmünk soha meg nem nyugszik.
 • Istenem, Istenem árazd meg a vizet,
  Hadd vigyen el engem apám kapujába,
  Apám kapujától, anyám ablakába.
  Hadd tudja meg, kinek adott férjhez.
 

Szomorú fűz ága

 • Szomorú fűz ága hajlik a virága
  Fáj a szívem érted falu szép leánya
  Fáj a szívem érted, de te azt nem bánod
  Van nékem nálamnál gyönyörűbb virágod
 • Istenem, Istenem de mit is csináljak
  Hogy vegyem meg szívét ennek a kislánynak?
  Hiába biztatom, hiába ígérek
  Nem fog rajta semmi aranyos ígéret.
 • Hej ha egy kislánynak az jutna eszébe,
  Hogy id' adná szívét énnekem cserébe,
  Jaj be jól is járna, megtoldanám sokkal,
  Ezer öleléssel s ezerannyi csókkal.
 

Tavaszi szél

 • Tavaszi szél vizet áraszt
  Virágom, virágom
  Minden madár társat választ
  Virágom, virágom.
 • Hát én immár kit válasszak
  Virágom, virágom
  Te engemet én tégedet
  Virágom, virágom.
 

Te túl rózsám

 • Te túl rózsám te túl
  A málnás erdején
  A málnás erdején
  És meg innen sírok
  A bánat mezején
  A bánat mezején.
 • Jó estét, jó estét
  Adjon adjon Isten
  Kincsem, kincsem
  Piros hajnal után
  Ragyogó napfénnyel
  Ragyogó napfénnyel.
 

Túl a vízen learatták

Túl a vízen learatták az árpát.
Levágták a bús gerlice jobb szárnyát
Bús gerlice kesereg, az elvágott szárnyáért
Én is kesergek a régi babámért.

 

Túl a vízen

 • //:Túl a vízen egy kosár,
  Abban lakik egy madár. ://
 • //:Abban lakik egy madár,
  Aki engem rég hogy vár. ://
 • //:Várj madárkám, várj, várj, várj,
  Egyszer hozzád megyek már. ://
 • //:Megvizsgálom szívedet,
  S vele szeretetedet. ://
 • //:Túl a vízen zörgős malom,
  Ott őröl az én galambom. ://
 • //:Ott egyebet nem őrölnek,
  Csak bút s bánatot eleget. ://
 • //:Nékem is van egy bánatom,
  Odaviszem s lejáratom. ://
 • //:Egy szem búza, kettő rozs,
  Felöntöttem, járja most. ://
 • //:Én Istenem Teremtőm
  De beteg a szeretőm. ://
 • //:Én Istenem gyógyítsd meg
  Harmadnapra fullaszd meg. ://
 

Udvaromon arany vályú ...

 • Udvaromon arany vályú , arany kút ,
  Abból iszik arany kakas , arany tyúk ,
  Arany kakas mint azt kukorékolja
  A szeretőm Kolozsváron katona.
 • Dombon van a Kolozsvári kaszárnya
  Fújja a szél akár merről találja,
  Fújja a szél a kaszárnya tetejét
  De sok kislány siratja a kedvesét
 • Édesanyám, ha bejön Kolozsvárra
  Tekintsen a kaszárnya ablakára
  Ott lát engem kamiszbaka ruhába
  Göndör hajam rövidre van levágva.
 • Édesanyám mi van a kötényébe
  Három alma, adjon egyet belőle.
  Egyet nekem, a másikat babámnak
  A harmadik maradjon meg magának.
 • Három kislány kimegy a temetőbe,
  Mind a három letérdepel a földre ,
  Egy közülük felsóhajt a nagy égre :
  Mért is lettem katona szertője.
 • Nincs egyebem egyetlen egy tetűnél
  Az is megdöglött a fülem tövénél.
  Százan jöttek el a temetésére,
  Letelepedtek a fülem tövére.
 • Borsa felöl jön egy fekete felhő,
  Siess kislány, mert elkap a nagyidő.
  Nem sietek, kapok én még szeretőt.
  Arra kérem a jóságos teremtőt.
 

Úgy tetszik, hogy .....

 • Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt,
  Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt.
  Mulassunk hát egy vagy két óráig,
  Míg búcsúnkat itt ki nem adják itt.
 • Víg búcsúnak hamar vége lészen,
  Szegény legény akár merre mégyen,
  Akár merre fordítja kalapját,
  Szegény legény így éli világát
 

Újfaluba kéretének

 

 • Újfaluba kéretének
  Oda nem adának
  Szentmiklósi rossz vargának
  Oda tasszantának.
 • Jaj Istenem mit csináljak
  Evvel a vargával
  A bőrömet kicsáválja
  Kordován csizmának
 • //:A vénasszony kását főzött
  Mind ki rotyogtatta
  A vénember bornyút nyúzott
  Mind el szalasztotta. ://
 

Van egy csizmám.....

 • Van egy csizmám disznó bőr
  Apám hozta Süköből.
  Járd ki lábam szaporán,
  De járd ki most.
 • Ha még egyszer ilyet vesz
  Két disznóbőr csizmám lesz
  Járd ki lábam szaporán,
  De járd ki most.
 • A süköi legények szilva ízes lepények
  Leányok ha akarják pendely alá takarják.
  Járd ki lábam szaporán,
  De járd ki most.
 

Vásárhelyi torony tetejében

 • Vásárhelyi torony tetejében
  Ül egy holló talpig feketében
  Látod rózsám az is minket gyászol
  El akarna tiltani egymástól
 • Szánom bánom amit cselekedtem,
  Hogy te véled szerelembe estem
  Nemcsak szerelembe hanem búba
  Sajnállak, de nem tehetek róla.
 

Virágos kenderem

Virágos kenderem elázott a tóba
Ha haragszol babám, ne jöjj a fonóba.
Elejtem az orsóm nem lesz ki feladja
Bánatos szívemet ki megvigasztalja.

 

Zabot vittem a malomba

 • Zabot vittem a malomba
  Azt gondoltam törökbúza
  Törökbúza édes málé ,
  Szép élet a nagyleányé.
 • Víg élete a leánynak
  Szeretőt talál magának
  De a legény mint a kutya
  Kustorog egy pitarba.
 • Ha este van a faluba,
  Lányok mennek a fonóba,
  Legények meg az ablakba,
  Tekintgetnek a lányokra.
 

Zavaros a Nyárád ....

 • Zavaros a Nyárád, nem akar megszállni,
  Haragszik a rózsán nem akar beszélni.
  Majd megszáll a Nyárád a lovam megissza.
  Ha megbékélsz rózsám hozzám gyere vissza.
 • Ennek a kislánynak dombon van a háza.
  Terebély diófa nőtt az udvarára.
  Terebély diófa, csipkés a levele.
  Mért nincs minden lánynak igaz szeretője?
 

Zöld erdőben terem

 • Zöld erdőben terem a mérges kígyó
  Szép leányból lesz a legény csábító
  Édesanyám milyen jó annak ki csúnya
  Szegény legény szívét nem szomorítja.
 • Édesanyám nem bírok elaludni
  Legényt hallok a kapuban beszélni
  Édesanyám eresszen ki hozzája
  Fáj a szívem majd meghasad utána.
 • Hadd el lányom ráérsz te még kimenni
  Ráérsz te még a legénnyel beszélni.
  Tudom anyán jól tudom hogy ráérek
  De azt is tudom, hogy nem sokáig élek.
 

Zöld erdőben, zöld mezőben.......

 • Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva,
  Kék a lába, zöld a szárnya, aranyos a tolla.
  Hívott engem útitársnak, el is megyek véle.
  Vásárhelyen nincsen olyan legény, sej aki nekem kéne.
 • Édesanyám, kedves anyám menjen az erdőbe,
  Keresse meg azt a pávát, kérdezze meg tőle:
  Nem látta-e kedvesemet ebben az erdőben?
  Fáj a szívem, sej az árva szívem, tán meg is halok érte.
 

Zöldre van a

 • Zöldre van a , zöldre van a rácsos kapu festve
  Oda járok minden szombat este .
  Tíz órán túl nem győztelek várni,
  Be kellett a ,be kellett a rácsos kaput zárni.
 • Zárd be babám, zárd be babám rácsos kiskapudat.
  Nem taposom többé udvarodat.
  Vethetsz bele szegfűt, majoránnát,
  Nem taposom ,nem taposom többé udvarodat.